Wichtige Informationen zur Aufnahme externer Schüler 2015/16

Informacion mbi

formimin e klasave të 10-ta në sektorin shqiptaro-gjerman në gjimnazin „Sami Frashëri“, viti shkollor 2015/16:

Nuk do ketë provim për nxënësit e shkollave jashtë sistemit

Si drejtor i sektorit shqiptaro-gjerman në gjimnazin „Sami Frashëri“, Tiranë, bëj me dije me anë të këtij informacioni se sipas të gjitha gjasave, këtë vit nuk do të ketë pranim të nxënësve të shkollave jashtë sistemit në klasat e sektorit shqiptaro-gjerman të gjimnazit „Sami Frashëri“ (viti shkollor 2015/16), pasi ka një interes të madh të nxnësveve dhe nxënësve të shkollave 9-vjeçare DSD bashkëpunuese me ne (Avni Rustemi, Fan S. Noli, Jeronim de Rada, të gjitha nga Tirana), të cilët synojnë pranimin në klasat e 10-ta të sektorit shqiptaro-gjerman.

Herbert Mühlfeit

Drejtor i sektorit shqiptaro-gjerman në gjimnazin „Sami Frashëri“, Tiranë

 

Ein Kommentar zu „Wichtige Informationen zur Aufnahme externer Schüler 2015/16“

Schreibe einen Kommentar