PAD-Stipendien

Eine Schülerin und ein Schüler der 11. Jahrgangsstufe des Sami-Frasheri-Gymnasiums haben sich erfolgreich für ein PAD-Stipendium qualifiziert und werden sich von Mitte
August bis Mitte September dieses Jahres für vier Wochen in Deutschland aufhalten.
Herzlichen Glückwunsch !

Një nxënëse dhe një nxënës i klasës së 11-të gjimnazit Sami Frashëri u kualifikuan për një bursë të PAD dhe do të qëndrojnë  katër javë në Gjermani, nga mesi i muajit gusht deri në mes të muajit Shtator.
Urime të përzemërta !

Schreibe einen Kommentar